ورود

ایجاد حساب کاربری

Tag Archives | بلال

جداسازی شیره ذرت

برای جداسازی شیره ذرت ، ابتدا بلال را روی سطح افقی قرار داده و دانه های ذرت را با چاقو در امتداد طول چوب بلال  برش زده  و جدا مینماییم، پس از آنکه مغز دانه های ذرت از چوب بلال جدا شد، با لبه پشی چاقو به قسمت باقی مانده چوب بلال کشیده و شیره […]

اطلاعات بیشتر