ورود

ایجاد حساب کاربری

Tag Archives | خرد کردن سبزی

خرد کردن سبزی

هنگام خورد کردن سبزی بر روی تخته برای جلوگیری از ریخت و پاش خورده های سبزی به اطراف، میتوانید با اضافه کردن مقداری نمک به تخته کار از پرتاب تکه های ریزشده سبزی به اطراف جلوگیری نمایید.  

اطلاعات بیشتر