ورود

ایجاد حساب کاربری

Tag Archives | ماهي

انواع ماهی و خصوصیات آنها

شناخت ماهی تازه بوی ماهی تازه نامطبوع نیست و بوی زهم ماهی ناشی از فاسد شدن آن پس از صید و ماندگی ماهی است. آبشش ماهی باید به رنگ قرمز باشد (اگر گوش ماهی را بلند کنید، آبشش را زیر آن می‌بینید). اگر ماهی تازه نباشد آبشش آن به رنگ خاکستری درمی‌آید. ماهی تازه دارای […]

اطلاعات بیشتر