ورود

ایجاد حساب کاربری

Tag Archives | مرغداری ها

آلوده ترین عضو مرغ را نخورید

معمولا مقدار مشخصی آنتیبیوتیک برای پیشگیری از ابتلا به بیماری در آب مرغهای معمولی، ریخته میشود. تمام شرکتهایی که این آنتیبیوتیک ها را تهیه میکنند، روی بسته بندی داروهای خود مینویسند مدت زمان منع مصرف گوشت مرغ بعد از مصرف آن آنتیبیوتیک خاص، چقدر است تقریبا بین ۵ تا ۱۴ روز بعد از مصرف آنتیبیوتیکها، […]

اطلاعات بیشتر