ورود

ایجاد حساب کاربری

Tag Archives | کنگر فرنگی

کنگر و مصارف درمانی آن

آرتیشو یا کنگر فرنگی اگر چه بومی سرزمین‌های نزدیک به دریای مدیترانه و اروپاست اما در ایران نیز به وفور یافت می‌شود و با آمدن بهار رویش آن در طبیعت آغاز می‌شود. این سبزی که از آن با نام مغذی‌ترین سبزی بهاری یاد می‌شود خواص درمانی متنوعی… آرتیشو یا کنگر فرنگی اگر چه بومی سرزمین‌های […]

اطلاعات بیشتر