ورود

ایجاد حساب کاربری

Tag Archives | گوشت گاو

برش‌های گوشت گاو

گوشت گاو از رایج ترین انواع گوشت محسوب می‌شود که معمولاً گوشت گاو نر لذیذتر است. هرچه سن گاو کمتر و میزان چربی گوشت آن بیشتر باشد، گوشت آن مرغوب تر خواهد بود. در شکل زیر برش‌های گوشت گاو و کاربرد آنها در آشپزی نشان داده شده است.

اطلاعات بیشتر